CLB

Adres:
VCLB Zuid-Limburg, afdeling Bilzen
Tweevoetjesweg 2, 3740 Bilzen
089/ 51 07 90
http://www.vclblimburg.be/

1. Wat is een VCLB?

VCLB staat voor Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders enscholen kunnen er gratis informatie, hulp en begeleiding krijgen. Daarvoor zorgen artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

De school en het CLB werken nauw samen. Het CLB behoort niet tot de school. Ouders en leerlingen kunnen dus los van de school bij het CLB terecht.

Dit kan alleen bij het CLB dat samenwerkt met de school waar het kind ingeschreven is.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Schoolraad.

2. Waarvoor kan je bij het CLB terecht?

Ouders en leerlingen kunnen vrijblijvend bij het CLB terecht met heel wat vragen.Leerlingen kunnen naar het CLB als zij:

 • ergens mee zitten of zich niet goed in hun voelen,
 • moeite hebben met leren,
 • hulp nodig hebben ivm studie- en beroepskeuze,
 • vragen hebben over gezondheid, inentingen, seks, vriendschap, verliefdheid, ...

Een deel van wat het CLB doet is verplicht.

Een leerling moet naar het CLB:

 •  voor het medisch onderzoek,
 •  als hij/zij meer afwezig is dan wettelijk toegestaan (problematische afwezigheid).

School en CLB volgen de afwezigheden van de leerlingen op:

 • voor de overstap naar het buitengewoon onderwijs,
 • als er vroeger of later aan het lagere onderwijs begonnen wordt,
 • bij een niet zo voor de hand liggend instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

3. Het CLB-dossier

Als een kind bij het CLB voor begeleiding komt, wordt er een dossier gemaakt. Daarin komt alles wat met het kind en de begeleiding te maken heeft. 

Het CLB houdt zich uiteraard aan enkele regels:     

 • in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding,
 • de gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld.

Het CLB houdt zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

4. Openingsuren 

 • maandag van 8.30u tot 12u.
 • dinsdag tot vrijdag van 8.30u tot 12u en van 13u tot 17u.

Om een afspraak te maken buiten deze uren kan je terecht op het nummer 089/510790.

Je kan het CLB ook bereiken:

 • in de herfst- en de krokusvakantie,
 • twee dagen in de kerstvakantie,
 • in de zomervakantie tot en met 14 juli en vanaf 16 augustus. 

5. Ons CLB-schoolteam 

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Zuid-Limburg. Daar staat een team van deskundigen ter beschikking van de leerlingen en de ouders, de leerkrachten en de school.

 • Directeur: mevrouw Leen Vanhees
 • Schoolarts: mevrouw Berbel Janssen 
 • Contactpersoon voor onze school: mevrouw Hilde Willems 
 • 6de leerjaar / Maatschappelijk werker:  mevrouw Katrien Somers 
 • Medische items: mevrouw Kathleen Scheelen 

Meer info over het CLB vind je in onze schoolbrochure vanaf p. 13