Inschrijven

Tijdens het schooljaar:

Alle schooldagen tussen 08.30 uur en 11.30 uur.
Mochten deze tijdstippen u niet schikken dan kan u telefonisch een afspraak maken op het telefoonnummer 089/41 67 77.

Tijdens de zomervakantie:

Half juni worden de periodes waarop de inschrijvingen kunnen gebeuren uitgehangen in elke vestiging.

De ouders van 2,5- jarige kleuters (binnen ons recruteringsgebied) ontvangen een brief waarin de datum voor de open-klas-dag vermeld wordt.

Documenten nodig bij de inschrijving:

De SIS-kaart of een ander officieel document waarop de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum staat van uw kind.

Vanaf wanneer mag mijn kleuter naar school?

In het gewoon kleuteronderwijs mag een kind pas naar school gaan vanaf de eerste instapdatum nadat het kind twee jaar en zes maanden geworden is. Inschrijven kan vanaf de dag dat de kleuter twee jaar en zes maanden geworden is.

Er zijn elk schooljaar zeven instapdata:

  • De eerste schooldag na de zomervakantie,
  • De eerste schooldag na de herfstvakantie,
  • De eerste schooldag na de kerstvakantie,
  • De eerste schooldag van februari,
  • De eerste schooldag na de krokusvakantie,
  • De eerste schooldag na de paasvakantie,
  • De eerste schooldag na hemelvaartsdag.

Een kleuter die twee jaar en zes maanden wordt op een instapdatum, kan vanaf die dag effectief naar school gaan.
Vanaf de leeftijd van drie jaar gelden de instapdata niet. Een kind kan dan op elk moment instappen.

Meer info vindt u in onze schoolbrochure onder de rubriek inschrijven van leerlingen vanaf p. 17