Schoolraad

Leden

Een afvaardiging van:

 • de ouders,
 • het personeel,
 • de lokale gemeenschap,
 • het schoolbestuur.

Elk van deze geledingen wordt vertegenwoordigd door twee personen, telkens iemand van de Beukenlaan en iemand van Romershoven. Een mandaat duurt 4 jaar.

De leden van de schoolraad vertegenwoordigen steeds de gehele school en niet enkel hun eigen vestigingsplaats.

Vergaderingen

 • 3 x per jaar
 • meer dan 3 indien noodzakelijk

Bevoegdheden

De schoolraad heeft volgens het Participatiedecreet (Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad B.S. 6 augustus 2004) volgende bevoegdheden:

 • facultatief advies
 • verplicht advies
 • overleg       

Informeren

 • ouders: via het Schoolnieuws
 • personeelsleden: tijdens de personeelsvergadering

Meer info vind u in onze schoolbrochure vanaf p. 12