Structuur

Onze school telt 3 vestigingsplaatsen.

De administratieve zetel is gelegen in de Beukenlaan 35 te Hoeselt (Spelenderwijs). Hier wordt enkel kleuteronderwijs verstrekt. Door het grote aantal kleuters van dezelfde leeftijd worden de kleuters door het schoolteam verdeeld in leeftijdsgroepen. We groeperen op basis van de ontwikkelingskansen die kleuters maximaal kunnen halen uit de gekozen samenstelling van de groepen.

Daarnaast zijn er nog 2 scholen gelegen in Romershoven. In de Romershovenstraat 56 (De 2-sprong) wordt kleuteronderwijs gegeven. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden de kleuters in één of in twee groepen ondergebracht.

Enkele honderden meters verder, in de Romershovenstraat 76 (De 2-sprong),  is onze lagere school gelegen. In onze lagere school hebben wij drie leerlingengroepen, namelijk: 1ste en 2de leerjaar (eerste graad), 3de en 4de leerjaar (tweede graad) en 5de en 6de leerjaar (derde graad).

Onze school  maakt deel uit van de scholengemeenschap KODB.
KODB is de afkorting van Katholiek Onderwijs Dekenaat Bilzen. Informatie over onze scholengemeenschap vind je op de website www.kodb.be.

Onze afgevaardigde in het schoolbestuur is mevrouw Nelly Judong.


Meer info omtrent de klasverdeling vindt u vanaf p. 27 in onze schoolbrochure.