Visie

Wij streven ernaar om de kinderen:

  • in hun gelovige opvoeding te begeleiden door aandacht te schenken aan de rijkdom van het christelijk geloof,
  • degelijk onderwijs aan te bieden dat rekening houdt met de totale persoonlijkheid (hoofd, hart en handen),
  • in hun leren zo goed mogelijk te ondersteunen, rekening houdend met hun mogelijkheden,
  • optimale kansen te schenken om zich te ontwikkelen door onderwijs te geven dat afgestemd is op hun noden,
  • kwaliteitsvol onderwijs te bieden in samenwerking met alle mensen die de school een warm hart toedragen.

   
Meer info vindt u in onze schoolbrochure van pp. 5-10.